top of page
About Us
Testimonials
Contact Us

"Herşey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine herşey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir."

Avukat Nesim Orçun Tokay, 1987 Niğde doğumludur. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlamış olduğu lisans eğitimini 2009 yılında başarıyla tamamlamıştır. Avukatlık stajını Atlı & Atlı Hukuk Bürosunda tamamlamıştır. 2010 yılından beri İzmir Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 2012 yılında Tokay Hukuk Bürosunu kurarak serbest avukatlığa başlamıştır. Aile Hukuku, İcra İflas ve Ticaret Hukuku başta olmak üzere tüm özel hukuk alanlarında ve ceza hukuku alanında çalışmakta ayrıca bir çok şirkete danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tokay Hukuk Bürosu, Avukat Nesim Orçun Tokay tarafından 2012 yılında kurulmuştur.

Avukat Utku Tokay, 1992 Kayseri doğumludur. 2010 yılında başlamış olduğu Hukuk Fakültesini 2014 yılında başarı ile tamamlamıştır. Avukatlık stajını Atlı & Atlı Hukuk Bürosunda tamamlamıştır. 2015 yılından beri İzmir Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Tokay Hukuk Bürosu’nda çalışmaya 2016 yılında başlamıştır.  Aile Hukuku, İcra İflas ve Ticaret Hukuku başta olmak üzere tüm özel hukuk alanlarında ve ceza hukuku alanında çalışmaktadır.

Av. Orçun Tokay
Av. Utku Tokay

EKİBİMİZ

HİZMETLERİMİZ

HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLAR
 • Aile Hukuku

 • Medeni Hukuk

 • İcra ve İflas Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Borçlar Hukuku

 • Sigorta Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • Şirketler Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Haksız Rekabet

 • Gayrimenkul Hukuku

 • Sözleşme Hukuku

 • Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Sağlık Hukuku

 • İdare Hukuku

 • Vergi Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

 • Bankacılık ve Finans Hukuku

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”

-Molierac

bottom of page